Фотогалерея ши-тцу АБРА КАДАБРА ВЕСЕЛЫЙ ГРЕМЛИН

АБРА КАДАБРА ВЕСЕЛЫЙ ГРЕМЛИН
 
 
shih-tzu_sheila_8

    
 
   
  
  
  
 
на фото Шейле 15 месяцев 
   
Абра Кадабра Веселый Гремлин   
 
на фото Шейле 9  месяцев 
 
 
Шейле 6 месяцев 
 Абра Кадабра Веселый Гремлин 
Шейле 4 месяца 
Абра Кадабра Веселый Гремлин 
Шейле 1 месяц 
 
Абра Кадабра Веселый Гремлин 
2 недели
Абра Кадабра Веселый Гремлин Абра Кадабра Веселый Гремлин